top of page
LALmodel2_anonymiseret_slør.png

 Masterclass (1 år)    

Ledelse af flow, resiliens og engagement i praksis

Gentænk ledelse og skab livgivende og bæredygtige organisationer, der fungerer i jeres virkelighed

Vær med til at skabe fremtidens organisationer - fra forståelse til bæredygtig handling

Med dette forløb har du mulighed for at arbejde i dybden med gentænkning af ledelse og rammesætning af ændret ledelsesadfærd, så du og din organisation kan lykkes i praksis med at komme af med overbebyrdelse, øge engagementet og øge jeres evne til at trives i det uforudsigelige og komplekse.

Vi oplever en stigende bevidsthed om behovet for at gentænke organisering og ledelse, så vi kan blive bedre til at skabe livgivende, bæredygtige resultater – f.eks. under overskrifter som ”Fremtidens organisation”, ”Regenerativ ledelse” m.v. Vi ser også ofte et ”gab”, hvor forsøg med øget selvorganisering, medledelse o.l. blandt medarbejderne bliver holdt tilbage af et efterslæb med at tilpasse ledelsesadfærd og styringsredskaber.

Vores gamle ledelsesvaner er af mange grunde ikke længere tilstrækkelige i mødet med kompleksiteten, det har de fleste af os erkendt. Og mange af os forstår godt, hvad vi bør gøre i stedet. Men et er at forstå, noget andet er at gøre. Det kan være vanskeligt at bygge bro mellem teori og praksis i en travl hverdag.

Derfor har vi tilrettelagt dette forløb som en støtte til, at du og din organisation kan arbejde samordnet med at afsøge en konkret vej frem til gentænkning af ledelse, der kan virke i jeres kontekst. Vi bygger på den nyeste viden indenfor organisations- og adfærdspsykologi og på vores solide erfaringer gennem de sidste mange år med flowfremmende ledelse og organisering. Vi fokuserer især på at styrke relationer i organisationer og på, hvordan vi kan støtte hinanden i at lykkes med ofte kontraintuitive adfærdsændringer.

Uddannelsen strækker sig over et år og giver inspiration og praktiske redskaber til at øge jeres ledelsesmæssige kapacitet til at møde nye udfordringer på en måde, der tager erfaringer alvorligt, frigiver energi og inviterer til deltagelse, initiativ og samskabelse. Og du får støtte til at skabe gode rammer for, at I kan fastholde hjælpsomme ledelsesmæssige adfærdsforandringer – også når det er svært.

Indhold og opbygning

Forløbet er bygget op om 7 undervisnings- og workshopdage (moduler), indkapslet af kickoff og frivillig certificering for de, der ønsker det og opfylder betingelserne (se nærmere nedenfor).

Kickoff er virtuelt, men moduler og certificering afholdes i øvrigt med fysisk fremmøde for at fremme dialog og relationsskabelse.

 

Af samme grund giver vi god tid til dialog om de oplæg som vi inspirerer jer med. Du kan forvente at blive inviteret til at fordybe dig i meningsfulde samtaler, af og til afbrudt af fælles indspark og opfølgning, alle har brug for at høre.

Du bliver desuden inviteret til deltagelse i 2 sparringsgrupper og 2 individuelle samtaler med en af underviserne undervejs (vælg selv sparring, coaching eller mentorering).

MC overblik.png

Masterclass'en er tilrettelagt med et kickoff efterfulgt af 7 moduler.

Vi slutter med en valgfri certificeringsdag. Du får desuden to  individuelle samtaler med en af underviserne (vælg selv sparring, coaching eller mentorering), og to faciliterede sparringsgruppemøder.

Kickoff er virtuelt, resten af dagene mødes vi fysisk.

Bullet Journal_edited.jpg

Kombinér gerne med aktionslæring i din egen kontekst 

Hvis du ønsker og har mulighed for det, kan du kombinere forløbet med sideløbende prøvehandlinger i din egen organisation og f.eks. benytte sparring og individuelle samtaler til at styrke arbejdet med dine egne, konkrete forbedringstiltag.

Det vil øge dit udbytte af forløbet ved at reducere afstanden mellem det, du lærer, og omsætningen af det lærte til praktiske resultater i din egen organisation. Vi står parate til at støtte dig i dette – f.eks. med at komme godt i gang med prøvehandlinger og holde et godt momentum i dem.

Men indholdet på de dage, vi mødes, er ens for alle. Så du kan deltage fuldgyldigt, uanset om du benytter dig af denne mulighed for at supplere med aktionslæring.

Do you have questions?

Would you like to inquire about a specific date?

Vi reserverer din plads,

og sender en faktura.

Thank you for your message!

LISTEN
to our podcast

about flow-based leadership
(The podcast is in Danish)

 Kursusdag 
København  

Det flowfremmende lederskab

Vi giver dig både begreb og greb til at være med til at skabe fremtidens organisationer, der er i stand til at gentænke ledelse og genopfinde sig selv som en indlejret del af det daglige arbejde. Uanset om I har fokus på drift, service eller/og udvikling. 

 

Hvis du i dybden med, hvordan vi kan få flow, resiliens og engagement til slå rod i praksis i en kompleks verden, hvor kortsigtede tips og tricks ikke alene slår til, så kom og vær nysgerrig sammen med os.

bottom of page