top of page
Omkring bord1_anonymiseret_sløret_edited.png

 Kursusdag 

Det
flowfremmende lederskab

Øg din viden om
vidundermidlerne til flow
og få enkle greb til at lykkes i praksis med effektiv og frisættende ledelse af flow, resiliens og engagement

Leder du efter ny inspiration til dit lederskab?

I moderne organisationer mødes vi ofte af krav om at tilgodese både hastighed, kvalitet, innovation, aftagertilfredshed og medarbejdertrivsel på en gang. Samtidig med, at de opgaver vi skal finde løsninger på, ofte både er komplekse og tidskritiske. Denne udfordring kan vi ikke håndtere med mere traditionelle ledelsesformer og styringsteknologier, som bygger på antagelser om forudsigelighed og en skarp adskillelse af arbejdets tiltrettelæggelse hhv. udførelse.

 

I stedet er vi nødt til at lede efter nye måder at bedrive ledelse, styring og samarbejde på, som tillader os at favne det komplekse, samtidig med, at vi møder vores aftageres forventninger om rettidighed og kvalitet i værdiskabelsen. Vi har brug for ny tænkning og nye greb til at træde ind i et lederskab, der engagerer mennesker og styrker selvorganisering og samarbejde på tværs af fagligheder og kontekster.

Vi har brug for at gentænke os selv og vores organisationer med respekt for det, der allerede virker godt.

 

På denne kursusdag får du overblik over, og praktiske greb til, hvordan du kan sætte ledelse af floweffektivitet, resiliens og engagement i centrum for udviklingen af fremtidens organisationer, så det frisætter energi og gør jer i stand til at genopfinde jer selv som en indlejret del af arbejdet.

Vi byder dig velkommen til en intens dag sammen med vores erfarne konsulenter, med følgende program:

 Formiddag 

Introduktion til ledelse af flow
– vidundermidler og eksempler fra hverdagen

Formiddagen bruger vi på at give dig en introduktion til et stærkt begrebsapparat indenfor flow, resiliens og engagement samt eksempler fra hverdagen. Begreber, erkendelser og historier, som du aktivt kan bruge til at skabe fælles forståelse og koordineret handling if.h.t. floweffektivitet i din egen organisation.

 

Vi udforsker:

 • Hvad er flow, hvordan hænger det sammen med resiliens og engagement, og hvorfor er det vigtigt at mestre for dig og for fremtidens organisationer?

 • Hvordan udfordrer flowtænkning vores ledelsesvaner, og hvilke vaner er det især nødvendigt at gentænke?

 • Hvad er vidundermidler til at fremme af flow, og hvordan kan vi tage dem i brug?

 • Hvad kan vi gøre for at skabe bedre balance mellem forventninger og kapacitet og dermed komme overbebyrdelse og svigtende engagement til livs?

 • Historier og eksempler fra hverdagen der viser, hvordan andre organisationer har fået flowtænking til at leve i praksis

Pia1_anonymiseret_sløret.png

 Eftermiddag 

Forbedring gennem prøvehandlinger – små skridt –> stor effekt

Omkring bord2b_anonymiseret_slør_edited.jpg

Om eftermiddagen sætter vi fokus på, hvordan du kan videreudvikle og forbedre ledelsesrammer for flow i din egen organisation.

Du får:

 • Overblik over, hvordan du kan udvikle og fastholde forbedringer ved at arbejde systematisk og professionelt med prøvehandlinger og opfølgning, der tager erfaringer alvorligt

 • Introduktion til, hvordan du kan støtte op om og forankre gentænkt ledelsesadfærd, også – eller måske især – når det forekommer kontraintuitivt

 • Et velafprøvet toolkit, du kan bruge til straks at komme igang med prøvehandlinger i.fh.t. ændret adfærd, der kan fremme flow, resiliens og engagement i din egen organisation.

 • Dit udbytte
  Som deltager får du en koncentreret introduktion til centrale begreber i flowtænkning, praktiske cases og fokusområder for gentænkning af ledelse, arbejdsformer og organisering. Du får desuden en kickstart og et toolkit til straks at komme i gang med udvikling og forankring af ny adfærd, der befordrer flow.
 • Opfølgning
  Efter en måned inviterer vi dig til en opfølgningssession med de øvrige deltagere, hvor vi i fællesskab reflekterer over * hvordan det er gået med at omsætte indsigter fra dagen til egen praksis, * hvad der er vanskeligt, * hvor du og de andre har gode erfaringer * og hvad et godt næste skridt kan være for dig i din bestræbelse på at få vidundermidlerne til at slå rod i din hverdag.
 • Pris
  Kurset koster kr. 4.990,- (ex. moms) Du kan sikre dig din plads ved at klikke, udfylde og betale på den ønskede dato lige herunder. ALTERNATIVT: Du er også velkommen til at udfylde tilmeldingsformularen lidt længere nede på siden, så reserverer vi pladsen og sender dig en faktura.
 • Undervisningsform
  Dette kursus foregår som et blanding af oplæg, workshops og reflektion med fokus på, at du i dialog med os og de andre deltagere får mulighed for at tilegne dig stoffet og lade det bundfælde sig på dine egne præmisser. Selvom vi har meget på hjerte, prioriterer vi, at alle får ro til eftertanke.
 • Forudsætninger
  Det kan være en fordel, men er ikke en forudsætning, hvis du har erfaring fra teambaseret arbejde og evt. (med)ledelse af dette, uanset din formelle rolle. Nogle ting vil måske falde dig lettere, hvis du har kendskab til den ene eller anden form for ”agile”, eller selv/medledelse mere generelt, men det er ikke noget krav. Vores fokus er på ledelse af flow, resiliens og engagement. Det kan være i forskellige former for komplekst arbejde indenfor udvikling, drift og service. Så hvis du kan se dig selv i noget af ovenstående og fornemme et match til dine opgaver, tror vi du vil føle dig hjemme på dette kursus.
 • Organisationens udbytte
  I får en forbedringsagent med styrkede kompetencer til at bidrage til ledelse, der fremmer floweffektivitet, resiliens og engagement; med et begrebsapparat, der inviterer til fælles forståelse og koordineret handling if.h.t. ledelse af flow og med helt konkrete greb at sætte i spil på en måde, der forbedrer flow uden at det føles, som om der er kommet flere opgaver til.
 • Undervisere
  Pia, Henrik og Ulrik hjælper hver dag organisationer til at gentænke sig selv og få vidundermidlerne, der befordrer flow, til at slå rod i praksis. De har deres gang i flere forskellige typer af organisationer og kontekster. De har hver deres særlige interessefelter, med udgangspunkt i et fælles afsæt rundet af mange års udforskning af ledelse i kompleksitet. De praktiserer alle 3 en systemisk/anerkendende tilgang til forbedring og gentænkning, der værdsætter betydningen af kontekst og relationer. De har særlig ekspertise i.fh.t. at få flow af komplekst arbejde med behov for tværgående og tværfagligt samarbejde til at lykkes i praksis. Mange års samlet praktisk erfaring med lean-agile ledelses- og arbejdsformer kombineret med dyb teoretisk indsigt og en stadigt stigende nysgerrighed på andre fagområder, garanterer for at der kommer gode – og til tider underholdende – historier, der er solidt underbygget og perspektiveret. Med forskellige udgangspunkter fokuserer de i dag særligt på udvikling af flowfremmende ledelse, og fastholdelse af ledelsesadfærd, der frisætter energi og tager erfaringer og læring alvorligt i bestræbelsen på at skabe bæredygtige organisationer, der trives i forandring.
 • Målgruppe
  Kurset henvender sig til alle, der interesserer sig for gentænkning af ledelse, styring og organisering og som ønsker inspiration til at udvikle ledelsesadfærd, der styrker flow, resiliens og engagement i organisatoriske kontekster. Arbejder du med ledelse i en offentlig myndighed eller serviceorganisation? Har du ledelsesansvar af et eller flere teams i en udviklingsorganisation? Arbejder du med ledelse i en strategisk eller operationel kontekst? Savner du greb til at få medledelse, selvorganisering og tværgående samarbejde til at fungere bedre, netop hvor du er? Så er denne kursusdag for dig. Uanset rolle, og uanset om du er formel leder eller ej. Flow-fremmende ledelse kan bringes i anvendelse i alle typer af kontekster og vi byder alle velkommen til at mødes i forskellighed og med nysgerrighed på, hvordan vi kan berige hinanden med vores forskellige erfaringer og perspektiver.
 • Individuelle samtaler: Coaching, sparring og/eller mentorering
  Undervejs i forløbet kan du booke en af underviserne til 2 korte, individuelle samtaler. Her har du mulighed for at drøfte og udforske det, der optager dig i et fortroligt rum. Samtalen kan tilrettelægges som coaching, sparring eller mentorering. Det er dit valg.
 • Modul 3: Ledelse af flow i den nære operationelle kontekst – tillid, transparens og selvorganisering (1 dag)
  31. november 2024 I modul 3 arbejder vi særligt med tillid, transparens og selvorganisering med afsæt i den nære operationelle kontekst, hvor et mindre antal medarbejdere (et team, en arbejdsgruppe, en afdeling, eller en anden form for arbejdsfællesskab) bidrager til løsning af organisatoriske opgaver. Du får: Uddybet din forståelse for betydningen af tillid, transparens og selvorganisering, og hvordan vi får det til at gro uden at give slip på at have følelsen af at være i kontrol Indsigt i, hvordan vi ledelsesmæssigt støtter mindre arbejdsgrupper, teams og roller i at træde godt sammen om opgaver og på den måde skaber forudsætninger for at styrke deres evner til selvorganisering/medledelse, samarbejde og gennemførelse af forbedringer Praktiske greb til skabelse og fastholdelse af ændret ledelsesadfærd, der er hjælpsom for flow i den nære operationelle kontekst
 • Sparringsgrupper: Professionel reflektion i trygge fora
  Vi inviterer alle til at deltage i en sparringsgruppe med et mindre antal øvrige deltagere. Vi faciliterer 2 sparringsgrupper undervejs og giver jer samtidig greb til at I selv kan fortsætte efter forløbet.
 • Modul 6: Ledelse af flow i den personlige kontekst - trives med ledelse i usikkerhed og kompleksitet (1 dag)
  8. april 2025 Når vi arbejder med flow, engagement og resiliens fra et systemisk perspektiv, foretrækker vi at sætte fokus på individer og enkelelementer sidst, ikke først, i organisatoriske kontekster. Men selvfølgelig er dit eget personlige lederskab vigtigt. Derfor undersøger vi i modul 6, hvilken betydning individuel ledelsesadfærd har for at lykkes med flow, resiliens og engagement, og vi sørger for at du bliver inspireret til gentænkning af din egen ledelsesadfærd. Du får: Indsigt, hvordan vi kan ”være den forbedring”, vi ønsker at skabe i vores arbejdsliv, og hvordan vi kan lede os selv og andre gennem de kontraintuitive adfærdsændringer, der ofte er brug for, når vi skal forbedre flow Overblik over, hvordan vi kan gentænke ledelsesopgaver, -roller og -adfærd i den personlige kontekst Praktiske greb til skabelse og fastholdelse af ændret ledelsesadfærd, der er hjælpsom for flow i denne kontekst
 • Modul 1: Klog på ledelse af flow, engagement og resiliens (2 dage)
  24-25. september 2024 På modul 1 arbejder vi med de grundlæggende begreber, antagelser og tilgange til ledelse af floweffektivitet i såvel enkle som komplekse sammenhænge. Du får greb og begreb til at skabe et fælles sprog med dine kollegaer og andre samarbejdspartnere i din egen organisation. Du får: Styrket dit sprog om flow med begreber, der inviterer til fælles meningsskabelse med dine samarbejdspartnere, så I kan handle mere koordineret Eksempler på kendte ”vidundermidler” og faldgruber, når vi søger at øge flow, engagement og organisatorisk resiliens En introduktion til kø-teori, og eksempler fra virkeligheden om anvendelse af kø-teori i praksis Uddybet din forståelse af, hvorfor der er brug for gentænkning af ledelse for at fremme flow, hvorfor det kan være så svært at fastholde adfærdsændringer og hvad vi kan gøre ved det På modul 1 tager vi desuden kort hul på, hvordan du kan arbejde med prøvehandlinger (aktionslæring) og adfærdsdesign i praksis i din egen organisation, hvis du ønsker og har mulighed for det. Den første aften spiser vi fælles middag for at give plads til eftersnak og relationsskabelse i en afslappet atmosfære.
 • Modul 5: Ledelse af flow i den strategiske kontekst - resiliens og manøvredygtighed (1 dag)
  4. marts 2025 At arbejde med løbende forbedring af flow, engagement og resiliens er et strategisk valg, som stiller krav om gentænkning af måden vi arbejder med strategi på. I modul 5 arbejder vi derfor med, hvordan vi ledelsesmæssigt kan skabe strategiske rammer for organisatorisk resiliens og manøvredygtighed. Du får: Indsigt i, hvordan vi sikrer tilstrækkelig strategisk koordinering og retning på en måde, der inviterer til medledelse, frisætter alles engagement og energi, og styrker organisationens evne til som helhed at manøvrere i kompleksitet og trives i forandringer Overblik over, hvordan vi etablerer mere dynamiske, tilpasningsdygtige arbejdsprocesser og styringsredskaber i den strategiske kontekst, som hjælper os med at forbinde vores dagligdags arbejde til den strategiske retning Praktiske greb til skabelse og fastholdelse af ændret ledelsesadfærd, der er hjælpsom for flow i den strategiske kontekst
 • Modul 2: Start hvor du er – strategi for vellykket gentænkning (1 dag)
  29. oktober 2024 På modul 2 arbejder vi med at skabe forudsætninger for strategisk ledelse af bæredygtige forbedringer ved at dykke ned i emner som: Hvordan skaber vi bred ledelsesmæssig opbakning til løbende forbedring af flow, både i et strategisk og i et operationelt perspektiv? Hvordan fastholder, vi at det vedbliver at være attraktivt at arbejde med gentænkning og ændring af ledelsesadfærd? Hvor starter vi og hvor store skridt skal vi tage i vores organisation? Hvordan finder vi ”den nære udviklingszone”, hvor der kan ske reelle fremskridt uden hverken for megen magelighed eller kontraproduktivt hastværk? Hvordan inviterer vi til deltagelse, medledelse og samskabelse blandt relevante involverede i forbedringsprocessen på en måde, der passer i vores kontekst? Hvordan arbejder vi systematisk og professionelt med prøvehandlinger og erfaringsopsamling på tværs af organisationen?
 • Kickoff (med frontloading)
  27. august 2024 Vi starter med at lære hinanden lidt at kende.. Vi "frontloader" først ved at invitere dig til et kort, personligt (online) interview og en survey om dine drømme, udfordringer, ambitioner og ønsker. På den måde pejler vi os ind på dig, din kontekst og dine forventninger til forløbet. Vi deler vores indsigter fra frontloading på et online kick-off, hvor vi alle får lejlighed til kort at hilse på hinanden og afstemme forventninger til de kommende moduler.
 • Modul 7: ”Deep dive” i særlige optagetheder (1 dag)
  13. maj 2025 I modul 7 fokuserer vi på rodfæstning, reflektion og fordybelse. Gennem oplæg og faciliterede samtaler dykker vi ned i det, der optager jer og os mest - det vi og I har fået øje på undervejs. Noget vi er blevet særligt optaget af og gerne vil undersøge nære i relation til flow, resilens og engagement. Måske har vi fået øje på et særligt emne i tiden, som vi har lyst til at udforske sammen. Og vi reflekterer over, hvad der kan bidrage yderligere til omsætningen af vores færdigheder og kompetencer til praksis.
 • Praksiscertificering og videndeling – løbende forbedring (1 dag)
  17. juni 2025 Det samlede forløb afsluttes med en valgfri certificering. Har du gjort brug af aktionslæring undervejs, vil certificeringen bestå i, at du præsenterer og reflekterer over dine erfaringer fra denne og modtager feedback. Har du ikke gjort brug af aktionslæring, kan du præsentere dit design og dine refleksioner over en anden type case fra din egen organisatoriske virkelighed i relation til at skabe bedre flow, resiliens og engagement. Giver du et sådant bidrag på et tilfredstillende niveau, modtager du certificeringen. Alle, der har udvist tilfredsstillende deltagelse under hele forløbet, modtager under alle omstændighed et deltagerbevis.
 • Modul 4: Ledelse af flow i den tværgående operationelle kontekst – relationel koordinering og teaming (1 dag)
  21. januar 2025 I dette modul dykker vi ned i og arbejder med relationel koordinering og teaming med afsæt i den tværgående operationelle kontekst. Her finder vi svar på, hvordan vi med fokus på flow og greb fra relationel koordinering og teaming kan understøtte samarbejde, der involverer flere arbejdsgrupper og teams – ofte på tværs af organisationen. Vi kigger på samarbejdsprocessen fra start, når vi bliver bekendt med et ønske eller behov, til slut, når vi har bidraget til opfyldelsen af ønsket/behovet. Du får: Uddybet din forståelse af betydningen af relationel koordinering og teaming som midler til at styrke organisationens evne til at træde sammen på tværs (f.eks. af siloer) Indsigt i, hvordan vi ledelsesmæssigt kan skabe de bedste rammer for samarbejde om at sikre flow og fjerne barrier i den tværgående operationelle kontekst
 • Underviserne
  Pia Petersen, Henrik Sternberg og Ulrik H. Gade arbejder hver dag med at hjælpe organisationer udvikle ledelse, der befordrer effektivt opgaveflow, resiliens i mødet med forandringer, højt engagement og tilfredse modtagere af organisationens produkter eller tjenester. Deres fælles afsæt er en systemisk og anerkendende grundforståelse og prioritering af relationer i organisationer, kombineret med dyb teroretisk indsigt og årtiers samlet praktisk erfaring med lean-agile ledelse, ledelse af selvorganiserende/medledende teams, og understøttelse af tillidsfuldt og transparent samarbejde – fra forskellige brancher og sektorer. Med forskellige udgangspunkter fokuserer de i dag særligt på udvikling af flowfremmende ledelse og fastholdelse af ledelsesadfærd, der frisætter energi og tager erfaringer og læring alvorligt i bestræbelsen på at skabe bæredygtige organisationer, der trives i forandring. De har særlig ekspertise i.fh.t. at få flow af komplekst arbejde med behov for tværgående og tværfagligt samarbejde til at lykkes i praksis. Fagligt trækker de pragmatisk på en bred vifte af indsiger og erfaringer fra f.eks. kompleksitetstænkning, kø-teori, adfærdspsykologi, selv/medledelse, forandringsledelse, fair proces og involvering, teaming, involverende målstyring, aktionslæring, strategising, relationel koordinering og kapacitet, personligt lederskab m.fl. Hvis du vælger at benytte dig af den frivillige aktionslæring, møder vi dig og din organisation konkret, hvor I er - uanset hvordan I har indrettet jer og uanset, om og hvordan I evt. har valgt at følge nogen bestemt ”skabelon”, eller hvilke andre bindinger i måtte være underlagt.
 • Dit udbytte
  Som deltager får du først og fremmest sproglige begreber og praktisk hjælp til at være en mere effektiv repræsentant og ambassadør for den forandring m.h.t. til ledelse af flow, resiliens og engagement, du ønsker at se i din organisation. Du får redskaber til at positionere dig bedre og bidrage mere hensigtsmæssigt til ledelse i forskellige organisatoriske kontekster, og til at fokusere på de dele af ledelsesopgaven, der har størst betydning for fremme af flow. Du øger din evne til at styrke det relationsarbejde, der ofte er nøglen til at lykkes i praksis. Og du får hjælp til at knække "koden” med at skabe bæredygtige ændringer i ledelsesadfærd på en måde, der kan virke for dig, i din kontekst. Hvis du vælger at benytte dig af det, får du desuden støtte til at kombinere forløbet med aktionslæring i din egen organisation. Så du kan omsætte læring til handling med det samme og parallelt med din øvrige deltagelse i forløbet.
 • Målgruppe
  Forløbet henvender sig til alle, der ønsker at arbejde i dybden med gentænkning af ledelse og træning af ledelsesadfærd for at styrke flow, resiliens og engagement. Vores erfaring er, at der på dette område er mange fællestræk i både idégrundlag, tankegods og ”vidundermidler” til at omsætte idéerne til ny ledelsespraksis, som går på tværs af brancher og organisationer, hvad enten offentlig eller privat. Derfor kan alle have udbytte af at deltage.
 • Pris
  De ni moduler, coaching og sparringsgrupper koster kr. 54.675 (ex. moms) Du kan sikre dig din plads ved at udfylde tilmeldingsformularen herunder. Vi reserverer din plads og sender en mail med fakturaen.
 • Organisationens udbytte
  I får en forbedringsagent med styrkede kompetencer til at bidrage til ledelse, der fremmer floweffektivitet, resiliens og engagement. Så jeres organisation kan møde nye ønsker rettidigt, trives i forandringer og drage nytte af alles bedste viden, idérigdom og engagement. I får en leder, der er bedre rustet til i praksis at øge organisations relationelle kapacitet og dermed jeres evne til at træde sammen på kryds og tværs for at møde nye udfordringer og muligheder i fællesskab. Og i får en stærk ressource m.h.t. at samarbejde om at rammesætte og fastholde ønskede ændringer i ledelsesadfærd. Hvis I vælger at benytte jer af aktionslæring, får I desuden støtte til med det samme, og parallelt med den øvrige deltagelse i forløbet, at omsætte læringer til handling og forbedring i jeres organisation.

Hvilken dag vil du deltage?

 • KURSUSDAG: Det flowfremmende lederskab
  KURSUSDAG: Det flowfremmende lederskab
  Tue, 25 Jun
  København
  25 Jun 2024, 09:00 – 16:00
  København, Gl. Kongevej 11-13, 1610 København, Danmark
  25 Jun 2024, 09:00 – 16:00
  København, Gl. Kongevej 11-13, 1610 København, Danmark
  Øg din viden og styrk din evne til at lykkes i praksis med flow-effektiv ledelse i din organisation.
 • KURSUSDAG: Det flowfremmende lederskab
  KURSUSDAG: Det flowfremmende lederskab
  Wed, 21 Aug
  København
  21 Aug 2024, 09:00 – 16:00
  København, Gl. Kongevej 11-13, 1610 København, Danmark
  21 Aug 2024, 09:00 – 16:00
  København, Gl. Kongevej 11-13, 1610 København, Danmark
  Øg din viden og styrk din evne til at lykkes i praksis med flow-effektiv ledelse i din organisation.

Do you have questions?

Would you like to inquire about a specific date?

Thank you for your message!

 Masterclass 
1-årig ledelsesuddannelse 
med praksiscertificering 

Ledelse af flow, resiliens og engagement i praksis

Vi giver dig både begreb og greb til at være med til at skabe fremtidens organisationer, der er i stand til at gentænke ledelse og genopfinde sig selv som en indlejret del af det daglige arbejde. Uanset om I har fokus på drift, service eller/og udvikling. 

 

Hvis du vil i dybden med, hvordan du kan medvirke til at få flow, resiliens og engagement til slå rod i praksis i en kompleks hverdag, hvor kortsigtede tips og tricks ikke alene slår til, så kom og vær nysgerrig sammen med os.

bottom of page