top of page

Er siderne i din leadership journal blanke? – Prøv med et par journaling prompts

For nylig havde jeg en samtale med en erfaren leder, som sammen med sine lederkolleger er i gang med at gentænke organisering og ledelse samtidig med at de afprøver nye teaming praktikker.

Lederen siger med selverkendelse, at ledelse af flow, udfordrer hans vante forestillinger om hvad god ledelse er. Så han har afsat 2 x 15 min dagligt til uforstyrret refleksion over sin egen praksis. Læs blogindlæg om hvordan du kommer i gang med journaling.


”Her sidder jeg så med telefonen slukket, god kaffe, spidsede blyanter og den fedeste notesbog, og så kommer jeg ingen vegne” siger han med et opgivende suk. ”Se selv. Siderne er blanke. Jeg er i tvivl om hvilke refleksioner jeg egentlig vil fastholde og hvordan jeg kommer videre?”


Vi når frem til, at et par gode journaling prompts kunne være vejen frem - og i hvert fald et forsøg værd. Med hans tilladelse giver vi ideerne videre til dig her.


Hvad er det nu lige et prompt er for noget?

Mange af os ved efterhånden, at hvis vi skal have brugbar information fra Chat GPT, så skal den have et godt prompt. Jo bedre prompt, jo bedre svar. Et prompt i denne sammenhæng er typisk et spørgsmål, som rammesætter det emne eller kontekst, du gerne vil have Chat GPT til at gøre dig klogere på.


Forfattere benytter tilsvarende af og til en kort sætning eller et enkelt scenarie i deres kreative proces for at sætte tankerne på gled. Så et prompt er en slags katalysator, idegenerator eller igangsætter for dine associationer og tankebaner.


Til din journal kan et par refleksionsspørgsmål være din daglige invitation til at lade tankerne flyde videre af den vej dine spørgsmål angiver. Her kommer forskellige eksempler.

Du opnår mest ved at fokusere på et bestemt aspekt af din ledelsesopgave

Hvis din ledelsesopgave for tiden er at skabe de bedst mulige rammer for flow, og dit ledelsesmæssige spørgsmål handler om hvordan du i dagligdagen viser, at du tager udfordringer og erfaringer alvorlig samtidig med at I afprøver konkrete teaming praktikker, kunne et par prompts lyde således:

 • Hvad har jeg lagt mærke til i dag, som viser mig at vi gør fremskridt ( ja, und dig selv at finde den mindste lille ting, også selvom dagen har været vanskelig)

 • Hvilke samtaler/udsagn/spørgsmål har i særlig grad engageret mig i dag – og hvorfor blev jeg så optaget af det?

 • Hvordan har jeg selv og andre reageret på de aktiviteter, vi har lavet i dag. Positivt og negativt.

Gør som professoren: “Study what you stink at”.

Måske håber du, ligesom lederen ovenfor, at din journaling-praksis over tid skal give dig et mere afslappet forhold til, at noget kan opleves som kontraintuitivt. Måske har du rent rationelt ”købt” argumentet om, at hvis I skal lykkes med flow så forudsætter det max 70% kapacitetsudnyttelse. Samtidig kan du mærke at noget i dig intuitivt yder modstand.


Spørgsmålet øverst på siden i din journal kunne i så fald være: Med hvilke grundlæggende antagelser understøtter vi bedst intentionen om at planlægge med 70%, og hvad skal vi bestræbe os på dagligt for at lykkes med det? Er par daglige refleksions-prompts kunne lyde:

 • Hvilke antagelser ligger bag de beslutninger jeg/vi har truffet i dag?

 • Hvilke antagelser ligger bag de spørgsmål vi har være optaget af i dag? Støtter de intentionen?

 • Hvilken vane-forestilling er jeg/vi i gang med at gøre op med.

 • Hvordan viser vi vores intentioner i handling og hvordan er det lykkes i dag?

 • Hvad har overrasket mig i dag? Positivt? Negativt?

Med denne form for introspektion retter du opmærksomheden mod dine erfaringer og du bruger din journal til at fastholde dem og dermed tage dem alvorligt. Det giver dig et bedre afsæt for fx at tage flere skridt midt i noget som opleves kontraintuitivt. Den konklusion kan bl.a. udledes af psykologiprofessor og kreativitetsforsker Robert J. Sternbergs artikel fra 2014. Under den ganske friske titel ”I study what I stink at” oplister han lessons learned gennem en lang karriere; deriblandt den nyttige effekt af et kontinuerligt, bevidst reflekteret forhold til det, man selv har udfordringer med. Det giver nemlig afsæt for nybrud.

Systematisk og vedholdende refleksivt tilbageblik giver fremdrift

Robert J. Sternbergs betoner betydningen af en vedholdende indsats, og du kan bruge din ledelsesdagbog til et dagligt tilbageblik på dagens begivenheder. Med nogle få velvalgte prompts vil du over tid opdage egne tankemønstre, antagelser og mentale barrierer om ledelsesopgaven og ikke mindst spore fremdrift på det, du aktuelt er optaget af. Her er et par refleksionsigangsættere med inspiration fra Teresa Amabile

 • Hvilke af dagens begivenheder står særlig klart for mig nu? Hvordan er jeg påvirket af dem?

 • Hvilken eksempler har jeg på at jeg/vi har gjort fremskridt i dag ?

 • Hvad har givet mig/os energi i dag? – hvordan kan jeg/vi gøre mere af det i morgen?

 • Hvilket barrierer er jeg stødt på i dag – praktiske såvel som mentale? hvordan kan jeg/vi tage os af det i morgen?

 • Hvordan har jeg mon påvirket andres motivation og engagement i dag? Hvilke tegn lægger jeg mærke til?

Måske har du brug for forskellige typer af spørgsmål til at fastholde tanker og ideer, så de ikke smutter fra dig midt i det hele. Og, ligesom med Chat GPT’en, så er det langt fra sikkert at de første spørgsmål, er de bedste. Prøv dig frem.

Kirsten BraghRigtig god fornøjelse. Lad mig høre om dine bedste prompts. Jeg er på LinkedIn, hvor du er velkommen til at spørge og kommentere. Vil du/I være mere Klog på flow? Læs om workshops, forløb og korte appetizers med fokus på ledelsesudvikling, der baner vejen for flow-effektivitet.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page