top of page

Den samvittighedsfulde leders dilemma – et systemisk perspektiv

Opdateret: 9. jan.

Drømmer du om at kunne give dine aftagere nøjagtig det, de ønsker, nøjagtig når de har brug for det; og at være omgivet af glade, engagerede medarbejdere, der hver dag af egen drift yder deres fælles bedste? Men i stedet vågner du ofte op til utilfredse aftagere, der synes, du for tit har ”nej-hatten” på; og udkørte medarbejdere, der ikke kan komme hurtigt nok ud ad døren.


Så kender du måske ”den samvittighedsfulde leders dilemma”, som det beskrives i det første kapitel af en ny bog af fortaleren for ”Kanban” tilgangen til flowbaseret ledelse, David J. Anderson.


”Stop starting, start finishing”: Nemt at sige, svært at gøre

David har hjulpet os med at se betydningen af at holde arbejdsbunkerne nede, hvis vi vil sikre godt flow fra et behov er identificeret, til behovet er opfyldt. Han har især bidraget med tilpasning af principperne for flow fra fremstilling af fysiske produkter til brancher, hvor vi mest arbejder med immaterielle ting.


Hans grundlæggende anbefaling er enkel nok: Læg loft over, hvor meget du har i gang, så nye ting ikke skal vente for længe på, at gamle ting bliver gjort færdige. Det kan paradoksalt nok betyde, at vi en overgang oftere bliver nødt til sige ”nej” til nye ønsker: ”Stop starting, start finishing”!


Det lyder måske som en selvmordsmission, hvis du allerede sidder i saksen som samvittighedsfuld leder. Så hvad gør vi, når det ikke bare er nemt at lukke for indløbet?


Placér mekanismen i systemet

Som min kollega Pia sagde for nylig: ”Vi skal placere mekanismen i systemet og ikke i den enkelte, samvittighedsfulde leders ansvarsportefølje.”


Ikke mindst fordi de ledelseshandlinger, der befordrer flow, kan være dybt modintuitive for mange af os. Historisk kunne vores forfædre kun overleve vinteren ved at samle forråd om sommeren, så det føles forkert at reducere vores ”lagre” af igangværende opgaver. Vi sætter nye ting i gang for at have noget at se til, selvom det måske ville være bedre at hjælpe en kollega med at gøre noget andet færdigt.


Individuel motivation og viljestyrke er derfor for upålidelige til, at vi kan forlade os på dem. Spørg ikke, hvordan du alene finder styrken og robustheden til ikke at falde tilbage i unyttige handlemønstre, næste gang tingene spidser til. Spørg i stedet, hvordan du og dine ledelseskollegaer skaber rammer, der kan støtte jer i sammen at gøre det rigtige, også når det brænder på.


Undgå ”udrulning”

Ikke mindst, når vi som ledere ønsker at skabe bedre rammer for flow. For det vil nok kræve forandring, og vi ser i den forbindelse tit ledere behandle andre som passive modtagere af forandringen og fokusere på at overvinde ”modstand”. Ofte med overvejende brug af en-vejs kommunikation og overtalelse. (Det gælder selvfølgelig ikke hos jer, det ved jeg godt!)


Men måske har andre ikke så meget mod selve forandringen som at blive gjort til genstand for forandring? Måske handler ”modstand” mere om, at vi som ledere har undervurderet behovet for gensidig meningsskabelse om det nye, og glemmer at vise tilstrækkelig anerkendelse for hver gruppes unikke kontekst? Måske er det at skabe en mere floweffektiv organisation en alt for kompleks udfordring til, at vi bare kan ”udrulle” en tilsyneladende rigtig ”løsning”?


Start med relationer, anerkendelse og involvering

Det er i hvert fald min oplevelse. Ud fra et systemisk perspektiv foreslår jeg derfor i stedet at tænke på forandring som noget:

• Vi inviterer til frivillig samskabelse af;

• med respektfuld konsultering om;

• med åbning for bidrag med løsningsforslag til;

• med mulighed for lokal tilpasning, så længe de rette mål nås;

• og gennemført gennem en serie af prøvehandlinger med systematisk erfaringsopsamling.

Hvis ikke I allerede er der, vil jeg foreslå, at du og dine lederkollegaer tager dette syn i betragtning og fastholder hinanden på det som rammesætning for jeres arbejde med forbedret ledelse af flow.


Så I kan forblive samvittighedsfulde, men i fællesskab skabe forudsætninger for at arbejde jer væk fra dilemmaet.


Ulrik H. Gade

Jeg er på LinkedIn - du er velkommen til at stille spørgsmål og kommentere. Vil I vide mere? Se Klog på Flow workshops, foredrag og aktionslæringsforløb om flow-effektiv ledelse. Følg med i Podcasten Klog på flow.

Comments


bottom of page