top of page

Ledelse af flow: Styrk dit lederskab med indsigter og værktøjer, som engagerer mennesker, frisætter energi og styrker selvorganisering og samarbejde på tværs

Bord closeup_jævnslør_edited.png

 Kursus 
1 dag 

København 

Det flowfremmende lederskab - ledelse af flow, resiliens og engagement i praksis

Her introduceres du for væsentlige begreber om og greb til at medskabe fremtidens organisationer. Du bliver inspireret til at gentænke dit lederskab, så det i endnu højere grad engagerer mennesker og styrker selvorganisering og samarbejde på tværs af fagligheder og kontekster.

 

Uanset om du har rod i drift, service eller udvikling, i det offentlige, kommunale eller private, så er dagen for dig, så længe du interesserer dig for at gentænke ledelse og organisering. Vi tror på, at det gavner os alle at mødes i forskellighed og flow-grebene - de virker i alle kontekster.

 

Du får overblik over, og praktiske greb til, hvordan du med det samme kan medvirke til at tage små forbedringsskridt med store ambitioner. 

Ved tavle2_-anonymiseret_jævnslør_edited.png

 Masterclass 

 9 mødedage (1 år) København 

Det flowfremmende lederskab - ledelse af flow, resiliens og engagement i praksis

Vær med til at skabe fremtidens organisationer. Når du træder ind i et flowfremmende lederskab, får du greb til at styrke din egen og din organisations evne til at gentænke og genopfinde jer selv, som en indlejret del af jeres daglige arbejde. Det skaber dynamik, liv, balance og selvorganisering. Og det tiltrækker mennesker. 

 

Uanset om I har fokus på drift, service eller udvikling, i den offentlige, kommunale eller private sektor, så er masterclassen for dig - så længe du interesserer dig for at gentænke ledelse og organisering. At mødes i forskellighed er både berigende og hjælpsomt, når vi skal gentænke os selv og vores adfærd. Der er meget inspiration at hente fra andre kontekster og flow-grebene - de virker i alle kontekster. 

Hvis du vil i dybden med, hvordan vi kan få flow, resiliens og engagement til at slå rod i praksis i en kompleks verden, hvor kortsigtede tips og tricks ikke alene slår til, så kom og vær nysgerrig sammen med os og de andre deltagere.

Kirsten v board_anonymiseret_jævnslør_edited.png

Inspiration og ledelsesudvikling,
der bidrager til forbedring
af flow, resiliens og engagement  
i jeres organisation

Hvorfor?

I moderne organisationer står vi overfor den udfordring at skulle tilgodese både hastighed, kvalitet, innovation, aftager-tilfredshed og medarbejdertrivsel på én gang. Samtidig med, at de opgaver vi skal finde løsninger på, ofte både er komplekse og tidskritiske. De fremherskende ledelsestilgange har vist sig at være utilstrækkelige – der er brug for gentænkning.

Hvad er vores tilbud?

Flowfremmende ledelse giver dig redskaber til at gentænke ledelse, styring, organisering og arbejdsformer, så du kan bedrive ledelse med ro og overblik i en omskiftelig hverdag, samtidig med at engagementet stiger hos alle og værdiskabelsen øges.

 

Du får sprog på og forståelse af hvad flow-effektivitet er og med praktiske greb inspirerer og støtter vi dig i at realisere forbedringer i din praksis.

Hvem er det relevant for?

Ledelse er noget vi alle bedriver og skaber sammen hver eneste dag. Uanset om vi formelt er ledere eller ej.

 

Vores tilbud er relevante for dig, som bedriver eller ønsker at bedrive ledelse i en omskiftelig hverdag uden at falde i fælden med at forsøge at gøre det uforudsigelige forudsigeligt, men i stedet opøve evnen til at tage hverdagens erfaringer alvorligt.

Ledelse af flow
- resultaterne taler for sig selv

Forskning og erfaring viser at flow-effektive organisationer oplever: 

Kom hurtigt til marked

Hurtigt og bæredygtigt fra behov til tilfredstillende løsning

Højt medarbejder-engagement

Stort engagement og frisættelse af energi hos

medarbejdere og ledere

Forretningsmæssige resultater

Mennesker og organisationer,

der trives i forandring

Vi arbejder for og med at udvikle ledelse, der fremmer flow, resiliens og engagement  - så alle går på arbejde med overskud og bidrager til at skabe forudsætningerne for et liv uden overbebyrdelse, med faglig frisættelse og plads til begejstring.

Vi gør dig Klog på Flow

Pia Petersen, Executive coach og konsulent

Pia
Petersen

  • Grey LinkedIn Icon

Erfaren ledelsescoach & -konsulent med særlig ekspertise i flow-effektivitet, ledelse i kompleksitet, teaming og facilitering.

henrik_sh_edited.jpg

Henrik Sternberg

  • Grey LinkedIn Icon

Erfaren transformationspartner, coach og konsulent med særlig ekspertise i floweffektivitet, produktlederskab og business agility

Ulrik H. Gade

Ulrik H. Gade

  • Grey LinkedIn Icon

Erfaren coach og facilitator med særlig ekspertise i flow-baserede tilgange til adaptive arbejdsprocesser og resiliente organisationer.

Kirsten I_edited.jpg

Kirsten Bragh

  • Grey LinkedIn Icon

25+ års erfaring med organisatoriske forandringer og ledelsesmæssig udvikling. Master i Organisationspsykologi

Vi samarbejder med bl.a.:
kunde_lærerstandensbrandforsikring.jpg
kunde_rigspolitiet.png
GK_Logo-m-våbenskjold_Schwarz-grau_RGB.png

Har du spørgsmål?

Vil du forhøre på en bestemt dato?

Skriv. Vi vender hurtigt tilbage med svar

Tak for din besked!
Vi vender hurtigt tilbage.

LYT
til vores podcast
om ledelse af 
flow-effektive organisationer
Spotify podcast 30px
Google podcast 30px
Apple podcast 30px
Podimo.png
youtube.png

Klog på flow
masterclass, foredrag og workshops

er udviklet af
Agil Procesforbedring, sammen med vores eksterne samarbejdspartnere

Agil Procesforbedring støtter op om at udvikle og bedrive ledelse, der skaber bedre flow, større engagement og resiliente organisationer.

 

Vi samarbejder på flere måder og i flere forskellige kontekster i både danske og globale virksomheder, organisationer, kommuner og styrelser.

​Nysgerrigheden omkring ledelse, der fremmer flow-effektivitet, vokser og vokser – heldigvis

Vi oplever en støt stigende interesse for, hvordan ledere kan bidrage til at skabe bedre flow-effektivitet:

 

  • Måske vil du gerne vide, hvordan I effektivt kan håndtere uforudsigelighed, kan reagere hurtigt OG smart på omskiftelige prioriteringer og samtidig styrke engagementet hos både medarbejdere og ledere?
     

  • Eller du har hørt at dem, der kun planlægger op til 70% af deres kapacitet, skaber flere og bedre resultater end dem, der planlægger med fuld ressourceudnyttelse og tænker hvordan gør man det i praksis?

 

Med en baggrund i bl.a. ledelse i kompleksitet, systemisk-anerkendende ledelse samt lean-agile ledelse, har vi de gode historier fra praksis, den tunge ekspertviden og erfaringen med at understøtte ledelsesudvikling, der gør dig klog på ledelse af flow samtidig med at du får greb til at skabe forbedringer i praksis.

bottom of page