top of page

 Masterclass 

Klog på ledelse af flow, resiliens og engagement

Øg din viden og styrk din evne til at lykkes i praksis

med flow-effektiv ledelse i din organisation

Donut swirl med tekst - 3000x3000.jpg

Meld dig til en masterclass

Om masterclass'en: 

Tag første skridt i en menneske-centreret/relationel tilgang til floweffektiv ledelse i kompleksitet, der fokuserer på at hjælpe dig styrke kvaliteten af samarbejdet om at levere det rigtige, rettidigt til kunder/borgere, øge organisationens evne til at indoptage forandringer, og samtidig fastholde højt engagement blandt medarbejderne. (del op i to sætninger?) nævne ledelsesløs ledelse og regenerativ ledelse - link til intro-siden.

 

Som deltager på masterclass'en får du praktisk hjælp og sproglige begreber til at være en mere effektiv repræsentant og ambassadør for den forandring m.h.t. til floweffektiv ledelse, du ønsker at se i din organisation. Din organisation får en medarbejder med styrkede kompetencer til at bidrage til ledelse, der fremmer relationsskabelse, floweffektivitet, resiliens og engagement.

Med første kursus i maj 2024, starter vi en serie af kurser baseret på vores velafprøvede workshops, med masser af praktiske øvelser, samtaler, reflektion og understøttelse af netværksdannelse.

 

Alt er baseret på aktions læring, hvor du træner dine nye vaner, mens du løser de daglige opgaver, du alligevel skulle have løst.

Hvis du har du lyst, vil du blive parret med en 'buddy' så I sammen kan understøtte hinandens udvikling.

Efter masterclass'en har du

 • Styrket din forståelse af centrale begreber i flow-effektiv, relationel ledelse
   

 • Øget din evne til at facilitere samtaler om ledelse af floweffektivitet, der åbner for fælles meningsskabelse og udvikling af fælles sprog, der understøtter koordineret handling
   

 • Kendskab til de mest almindelige vidundermidler og faldgruber i ledelse af flow, og hvordan du sætter dem i spil i din organisation
   

 • Viden om kø-teori i praksis - med historier fra virkeligheden – dér hvor vidundermidlerne virker
   

 • Fået inspiration til at gentænke ledelses-opgaven, -adfærden og -rollen for at skabe bedre betingelser for flow, resiliens og engagement i din organisation
   

 • Øget din evne til at omsætte og fastholde ønskede ændringer af ledelsesadfærd i praksis

Masterclass'en giver dig adgang til at uddanne dig videre i flow-effektiv ledelse på vores certifikat-moduler fulde forløb:

Vi launcher hele serien i efteråret 2024. (omformuler)

 

Du kan deltage i modulerne i den rækkefølge, du har lyst. 

 

Forvent at være aktiv: Vi bruger mindst 50% af tiden på deltagerstyrede aktiviteter.

Tag din egne erfaringer med: Vi arbejder med aktionslæring, så du kan komme hurtigt I gang med at omsætte dine læringer i praksis.

Send mig en mail, når forløbet er tilgængeligt

Hold mig underettet

Ikke et nyhedsbrev - kun én mail

MODUL 2

Flow i den nære operationelle kontekst

 • Om at skabe forudsætninger for flow og vellykket teaming i mindre grupper

 • Ledelsesopgaven, -adfærd og -rolle i denne kontekst – praktiske greb

2 dage

MODUL 3

Flow i den tværgående operationelle kontekst

 • Om at skabe forudsætninger for flow og vellykket teaming på kryds og tværs af organisationen

 • Ledelsesopgaven, -adfærd og -rolle i denne kontekst – praktiske greb

 

 

2 dage

MODUL 4

Flow i den strategiske kontekst

 • Om at skabe forudsætninger for flow og vellykket teaming i mindre grupper

 • Ledelsesopgaven, -adfærd og -rolle i denne kontekst – praktiske greb

2 dage

MODUL 5

Flow i den personlige kontekst

 • Om at føle sig kompetent i det uperfekte lederskab

 • Greb til hvad vi kan gøre, når den ledelsesadfærd vi skal træde ind i er kontraintuitiv

 • Ledelsesopgaven, -adfærd og -rolle i denne kontekst – praktiske greb

2 dage

MODUL 6

Transfer af inspiration til jeres praksis

 • Om betydningen af små skridt og tydelig retning

 • Identifikation af prøvehandling – hvad du skal finde på – eller af – når du kommer hjem og design af hvordan du gør det

2 dage

Læringscirkel

 • Om at arbejde refleksivt med fornedringer

 • Fælles opfølgning på fremdrift af prøvehandlinger

5 moderede onlinemøder for  deltagere, der har gennemført det fulde program/modul 6, eller hvadnu..

bottom of page